Phân tích lớp sơn phủ ngành Công Nghiệp & Điện Tử

Categories

Hitachi - FT230

Máy phân tích và đo độ dày lớp phủ công nghiệp

Hitachi - FT230

s1Nfp1JB2KVfupSl31kJKwnqliC3FDzUu4Yr5GNZ.jpeg

Máy phân tích lớp phủ XRF

Hitachi - X-Strata920

CQkcocRqZnSalIlKNqyUkgRuOvoil1cgcrgC1lHn.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI760

cOHlfV9FwYVt6WXCVWAOT80tI8SRgiZ9DK5wsXho.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI563

Oot0zqdTUWzXCvZtxJE5W9mgjouN8xLWqGsomWxi.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI511

jP8c7CTOFWuFgO3qgPqePq4aziFEdZQudVFHC6aj.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI165

C7ksOxgP9K4xh34riE2DJvAY5uKD0tXn5X51YMBB.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI95

zAvWviXihHeijiVxMvY2iI8shEOlKbxV7qZPbM78.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI730

xqcHyfRehPya74VkRlLh2wPpHRC29UQk2pxLGTaQ.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI243

ftn0YXn6OBXwXuojCTz6jxplsHNgKHwlUWvGHlUu.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI233

twYpkKGXbLMVUY3mvQaT8YffM20sHVUmRY6szqWd.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI255 & CMI257

Bw7Gtb4VrcqgKAGf2ZH02VMgX8zKoZyDKFp7kB3z.jpeg

Máy đo độ dày lớp sơn phủ cầm tay

Hitachi - CMI155 & CMI157

DEFELSKO - Positector 200 Series

Thiết bị đo độ dày lớp phủ trên bê tông, nhựa

DEFELSKO - Positector 200 Series

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp