Đo Độ Bóng - Độ Nhám - Biên Dạng Bề Mặt

Categories

u34iZRe2Klb6DjXeCap0beUshnoysJpDEA1CF7LQ.jpeg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám dạng di động

Taylor Hobson - Form Talysurf Intra Touch

111.jpg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám dạng di động

Taylor Hobson - Form Talysurf Intra

CITMdKrxNmOEWSWxrapbJIzWlfSdtf4LBdG1xGaZ.jpeg

Thiết bị đo độ nhám cầm tay có hiển thị phổ

Taylor Hobson - Surtronic S-100 Series

qDrJdRYWl8I4tjiS1WMX1eRPRIqRvWQufOweErI2.jpeg

Thiết bị đo độ nhám cầm tay đơn giản

Taylor Hobson - Surtronic Duo

40.jpg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám phổ thông

Taylor Hobson - Talysurf® i-Series

gF8k53rH6cxcOApPF0q2BvMpxPRksJd1EqHovEmU.jpeg

Thiết bị phân tích độ nhám và biên dạng cao cấp

Taylor Hobson - Form Talysurf PGI series

105.jpg

Máy phân tích bề mặt tốc độ cao

Taylor Hobson - CCI MP-HS

104.jpg

Máy phân tích bề mặt độ phân giải cao

Taylor Hobson - CCI HD

103.jpg

Máy phân tích bề mặt không tiếp xúc phổ thông

Taylor Hobson - CCI MP

102.jpg

Máy phân tích bề mặt kính quang học

Taylor Hobson - CCI Optics

sfHdLkBOI2pitKjAeFhXao8BbzAtzIUvIE6FB6PQ.jpeg

Máy đo sai lệch biên dạng kính quang học

Taylor Hobson - Luphos series

RblSrix5GeEnfIxeoYEhfHIjPP3S9fsiQbT8a5Mr.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZG8000

eGEiiCglgeuGKYJKLRzbDz92IFNgiSOSvCV6ahIV.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1120

FJFeqa4Y0mprpS2ocjFruYHplUcBrSHCb2sWdTm0.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1130

qbeYal6PDxMwo9aa7hu5blQcq6Rhcx0ZDh0rnhGL.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1020

i70noqgAH4DDiRkswIUsHvCwQfP76TTiP5DIYjbm.jpeg

Thiết bị đo độ bóng Online

Zehntner - ZOL1150

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp