Chụp ảnh Bức Xạ (RT - CR - DR - CT)

Categories

e7fcR2KXRsntPBSAoAOEgxuc3DqQ95P1iVABnuY7.jpeg

Bàn điều khiển cho thiết bị phát tia X

GE - Eresco MF4

Ghu6vW0LVcxz2S49sNemj9nuqkfxeZC3pThl17DY.jpeg

Ống phát tia X 200KV làm mát bằng nước

GE - Eresco 42 MF4- W

TI5zIFLFXwbpQvTcRlmYSyjXWGtgUKlYSN9pGmCA.png

Ống phát tia X 200KV Panoramic làm bằng khí

GE - Eresco 32 MF4-C

ew2C59iyKBVhI9w01DZO1ulGyvdtBcyjCb1jmbmw.jpeg

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng nước

GE - Eresco 65 MF4-W

hfdRxcFjXePRvzKpi70epcSpAqLb3cdaOpgpxuxe.jpeg

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng khí

GE - Eresco 65 MF4

5uRI1g7kzntLoVYtOJbuiw6dl6jEcBzKDvvdTrKo.jpeg

Ống phát tia X 300KV Panoramic làm mát bằng khí

GE - Eresco 52 MF4- CL

CagtZQMYXtZIV7PSm5iKchWQlL4IB8AIRpV4gKx7.jpeg

Ống phát tia X 160KV làm mát bằng khí

GE - Eresco 160 MF4-R

20.jpg

Thiết bị phát tia X di động

GE - ISOVOLT Mobile 160

19.jpg

Thiết bị phát tia X lắp trong hệ thống cố định

GE - ISOVOLT Titan E Series

Baker Hughes - FS50B

Thiết bị quét Film

Baker Hughes - FS50B

u1F9DYlTA5gWlX5fphom6EiOgyk9Qz6Ml3PeJcMw.png

Thiết bị quét film CR dạng để bàn

GE - CRx Vision

4tF9OAGpaDhTObZGLqKSdO9XFF4ovs1xbb3y15Yt.jpeg

Thiết bị quét phim FD (Film Digitisation)

GE - CRxFlex

GE - CRx 25P

Thiết bị quét Film CR dạng nhỏ gọn

GE - CRx 25P

3X2i21x5czkXpvDFOyAyPOlH2vuhB5KO7TG4dgmf.png

Các tấm cảm biến bức xạ kỹ thuật số DDA

GE - DXR250-C/ U-W

74vWsvgF2id6xe8NupZNcKSpPykufrRT3oOV7kAR.jpeg

Film X-Ray Kỹ Thuật Số

X-Ray Kỹ Thuật Số

WNrnlp3f9QBdLVPNfzDWQlIvPj5ZfMJAJChnjD84.jpeg

Hệ thống X-ray Thời gian thực cố định

GE - x|cube Series

A7jXR9vc1zjFrzJhyPbJtVAzt7X9wRfxot0FMRfX.jpeg

FLASH! X-Ray Digital Image Processing Software

GE - Software

aE02OxSzYaW2HbcyJwEzV8dAOm9jnVowsEFJ0s4j.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanotom M

18.jpg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanotom S

Kto7O4Z6tVwb3a847nl6zcInayIOkgHrz03KH0e4.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - Nanome|x

rmvpFlF7H3LewYIiAHQcjgxYOecIfvyKpXr9MA40.jpeg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - X|aminer

GE - microme|x

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - microme|x

CKr36zvtVLgPAnrP2Ja5yPjg3MWNdeimO15vMxId.jpeg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x m

GE - V|tome|x S

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - V|tome|x S

17.jpg

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x L240- L300

1cObEo4ShLqCwiWbkZdRWotnF5cRWPA268whVpJ0.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x c

ir1ZUpwnMh78nTGb1YYCcazCetzV65YWjY6a6BgX.png

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp

GE - v|tome|x L450

XiCsEVsnunGoLp8PpXoemkq1YMpWXgF2ARSGjtXs.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NDT U

rrCwSmr4ux05z57hFcdqN8JBEoaC4Q64Fj4BlZHq.jpeg

Thiết bị rửa film tự động

GE - NOVA

1YQGzaldK87WgVzQ0jyvnLQnlpP3J7jSkkBCCBzU.jpeg

Thiết bị sấy film tự động

GE - NDT Dryer

ydpgELLj9h0gqi4oVttKvWQwFVZQXAG18W1HJL6w.jpeg

Thiết bị nạp film tự động

GE - NDT Feeder

KhEHqMcWvw6zIxZCcmTfqTmrYQNMtLk0w0Y82t0e.jpeg

STRUCTURIX S Eco

GE - Eco

eIDmiYluHdTqAIYLqMBmdpqWnkCwdClhrDTDZtAl.jpeg

Film chụp ảnh phóng xạ

AGFA - Structurix

tRMhoXLq7GAR1sQP3mq7Oa7HO5ufz5XY0xU9PqyG.jpeg

X-Ray Film Certification & Quality Assurance Tools

GE - Structurix

AcnNCUTFHKPA6asBlAzzzMRZDi7FOQVtzdwGEM6F.jpeg

Hóa chất rửa film

GE - STRUCTURIX Chemicals

WwBKtPHVNzNq4VAFDGlLLHcBkAD58fMz3EsfFH4A.jpeg

Thiết bị đo độ đen cầm tay với độ chính xác cao

KOWOLUX - DENSORAPID D

r2Iq6MmQZ3zIptmunNXCDllkRz6sy8CJ8z3uloxl.jpeg

Đèn đọc film X-ray với độ tương phản cao

KOWOLUX - M Series

xpVW8E6zxhpYX1hmjwX2bA1SuebXA4XbeP9iowmw.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

RADOS - RDS-110

bq88K8d8935sTLwy1WYCCiEkXsl7LHG6LKIalBRl.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

RADOS - RDS-30

ThbkYG4D1XDmqSirJct3bpJLnC5GMi1TYjgphJrk.jpeg

Liều kế cá nhân

RADOS - RAD-60S

85Sg3lrqLQtcnSNWtQTmEZZ929opUkMoomoYfbBs.jpeg

Thiết bị đo liều phóng xạ

SE International - Inspector+

KQwHxgSPo0PW7SxU0siMGXIqVrJY5MFAjprHGGZw.jpeg

Thiết bị phát tia X dạng xung

Golden Engineering - XRS-3

SA3PJ8Yv3yGvW9shnAssg2RNfvW2SoeZbgAKsTab.png

Thiết bị phát tia X dạng xung

Golden Engineering - XRS-4

jQYboEZYB7RGjnX8dSAnfmkMTkrPVj7oeP4LDVwx.png

Máy đo liều phóng xạ Gamma Twin

GammaTwin - KOWOTEST

21.jpg

Thiết bị đo liều phóng xạ cá nhân

Graetz - GPD150G

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp