Phân tích vật liệu OES - XRF - LIBS

Categories

28.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - OE720

27.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - OE750

29.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - Foundry Master Expert

WC0S2iICbUpgeO6XKMrJSCVWsM0DjN7wmzVLZytz.jpeg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim di động

Hitachi - PMI Master Pro

MyvmtQVQsVq6qOogVDf9tejlbNUitgY6q5bvRIRm.jpeg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim di động

Hitachi - PMI Master Smart

9Z1XV8NNnYhnKoQqIVe9IuMDPicdr1m7pJ5GJF1N.png

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - Foundry Master Smart

1Lec8hnPX4wZmo4nWfGYerV998d2jCtgIZ0sW2nC.jpeg

Máy phân tích kiểm tra quặng mỏ

Hitachi - X-MET8000 Expert GEO

xmet-8000-expert.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Expert

xmet-8000.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Smart

xmet-8000.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Optimum

vulcan_expert

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Expert

FCgG5cKurMSbodv7g0GwNirCMVA7OjoQqj6LEQAr.jpeg

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Optimum

cKAkZM8ViOeqSQLdeeWq7VAiU2g5vV6k8IuAKXZD.jpeg

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Smart

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp