Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm thép tấm cỡ lớn- Model Plate Tester

Hệ thống siêu âm khuyết tật các tấm thép lớn và nặng. Có thể hoạt động ở tình trạng online hoặc offline
  • Hệ thống được thiết kế hoàn toàn tự động, chuyên dùng kiểm tra các tấm phẳng lớn và nặng. Nó có thể hoạt động ở dạng on-line hoặc off-line.
  • Hệ thống bao gồm cả hệ thống cơ khí, hệ thống điện, được diều khiển bởi phần mềm chuyên dụng.
  • Dải kích thước tấm kiểm tra rộng, rộng từ 1.5 m đến 5 m và dày từ 6 mm đến 100 mm, dài tối đa lên đến 55 m.
  • Hệ thống có thể kiểm tra từ bề mặt trên hoặc bề mặt dưới của tấm cần kiểm tra tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Tốc độ kiểm tra có thể được điều chỉnh từ 250 mm/s đến 1000 mm/s.
  • Hệ thống có thể được tích hợp với hệ thống máy tính hay hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn đã chọn.

Kiểm tra chất lượng thép tấm 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ