Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm có đường kính nhỏ- Model ROWA 40/60 PAT

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động trên ống nhỏ có đường kính từ 12mm -40mm hoặc 12mm-60mm
 • Kiểm tra vật liệu tròn có đường kính từ 12 -> 40mm (model Rowa 40)
 • Hoặc kiểm tra vật liệu tròn có đường kính từ 12 -> 60mm (model Rowa 60)
 • Tốc độ kiểm tra từ 20 -> 60m/phút (tùy thuộc vào hướng đi của mẫu, kích thước của vật kiểm tra và vị trí của khuyết tật)
 • Bộ 2 đầu dò Phased Array 128 biến tử, tần số 2 -> 5 MHz
 • Tốc độ kiểm tra bên trong là 6500 -> 12800 vòng/phút
 • Tốc độ kiểm tra bề mặt và dưới bề mặt là 2100 -> 4300 vòng/phút
 • Sử dụng giao diện window NT
 • Độ lặp xung tối đa là 20kHz
 • Bộ điều khiển với đường truyền VME
 • Khả năng Lưu trữ dữ liệu kiểm tra
 • Có khả năng tích hợp thêm chức năng tự kiểm tra và hỗ trợ đánh giá tự động
 • Hệ thống cấp nước tuần hoàn

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động trên ống nhỏ có đường kính từ 12mm -40mm hoặc 12mm-60mm

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ