Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm siêu âm bánh xe tàu hỏa Model WheelStar ™ - UFPE

Sử dụng đâu dò Phased Aray 256 biến tử kiểm tra tình trạng toàn bộ bánh xe tàu hỏa
  • Sử dụng đầu dò phased array 256 biến tử, cho kết quả nhanh và rất chính chính xác.
  • Bánh xe chỉ cần quay một chiều, đúng một vòng cho việc kiểm tra toàn bộ bánh xe. Thời gian kiểm tra một bánh xe chỉ có 1 phút, kể cả thời gian cài đặt.
  • Dùng kỹ thuật kiểm tra nhúng, tăng khả năng phát hiện khuyết tật, giảm tín hiệu nhiễu, kết quả có độ tin cậy và độ lặp lại cao.
  • Dải tần số: 0.025 - 12 MHz
  • Hệ thống có thể kết nối với máy tính để truy xuất dữ liệu, quản lý và phân tích dữ liệu.
  • Được ứng dụng trong các nhà máy sản suất mới hoặc định hình lại bánh xe lửa.

     

Sử dụng đâu dò Phased Aray 256 biến tử kiểm tra tình trạng toàn bộ bánh xe tàu hỏa

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ