HzCdZ7dw7qptxaEsqbt1oSiIHVrDzJH9NepgCfJt.jpeg

Ống cân thẳng hàng cơ bản

Taylor Hobson 2

Ống cân thẳng hàng cơ bản cho phép thiết lập đường chuẩn bằng cách tận dụng sự song song và đồng trục của phần trục cơ và trục quang, cung cấp độ chính xác cao

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Tương tự ống cân thẳng hàng có tích hợp thước trắc vi, hệ thống này mang đến các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, đóng tàu, hàng không…
  • Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm
  • Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung
  • Phụ kiện đa dạng

Thông Số Kỹ Thuật

Overview
 Digital MicroStandard MicroFocusing AlignmentLaser AlignmentTelescope Infra-RedSmall Telescope
Alignment TelescopeAlignment TelescopeTelescope
Code112-3389112-2582112-850112-3331on application112-4939
112-2583
Max working20 minfinityinfinity10 m (bigger on application)10 minfinity
distance
Measuring range50 mm+/-1.2 mm*none5 mm+/-1.2 mmnone
Best accuracy**5 µm10 µm10 µm5 µmnot applicable26 µm
Resolution1 µm10 µm10 µm0.1 µmnot applicable26 µm
Targetsdedicatedsee page 14see page 14dedicated detector onlydedicated IR targetsee page 14
CCD target
Magnificationx34x34***x34***not applicablenot applicablex20
Barrel diameter57.137–57.147 mm57.137–57.147 mm57.137–57.147 mmrectangular –57.137–57.147 mm44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp