ubm4WvJjZY0CL1TnyaIrXIc4rJCUshR83oHe5l5t.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Yoke Test Weight

Khối chuẩn thử lực nâng

Magnaflux - Yoke Test Weight

Kiểm tra lực nâng của gông từ và các thiết bị tạo từ, khối lượng 10lbs

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp