oTVKzVjc359FEgDaxPyGCh4kjxSwqacy0RPVGuqn.png
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - MG-410

Mực từ chưa pha MG-410

Magnaflux - MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang. Có thể dùng pha với dầu hoặc nước theo nồng độ 0.1oz./gallon (0.75 g/l)
Mã số:Quy cách:
01-0191-33
01-0191-69
01-0191-81
Thùng 2lbs (hộp 6 thùng)
Thùng 10lbs.                                                                                           
Thùng 25lbs.

Ứng Dụng

Sử dụng kèm các thiết bị kiểm tra từ tính.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp