Krautkrämer - CL GO+
Kiểm tra Siêu Âm (UT)
Krautkrämer - CL GO+

Máy siêu âm chiều dày độ chính xác cao

Krautkrämer - CL GO+

Thiết bị siêu âm chiều dày vật liệu với độ chính xác 4 chữ số thập phân

Đặc Tính Kỹ Thuật

With a measurement precision of 0.001 mm (0.0001”), Krautkrämer CL Go+ ensures maximum accuracy, allowing measurements for common applications with ease. The CL Go+ precision thickness gauge is a versatile tool in a compact and rugged package. With its intuitive menus and easy-to-use switch pad control, users can focus to make best use of its various features. CL Go+ also boasts powerful data management capabilities, allowing users to store and analyze inspection data with ease.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp