3EUs1oVnmGEH7LZwIXFIc9EmFtmQUDaUc0wdL57f.png
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
Guided Ultrasonics - R2MHD

Modules for HD Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MHD

Used to ‘populate’ HD inflatable rings with transducers Fixed spacing with 4 transducers per module

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Used to ‘populate’ HD inflatable rings with transducers
  • Fixed spacing with 4 transducers per module

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp