TA9oSxcugGGfIc4HMIh5SxIseoMfOSXUL1dbw1uv.jpeg
Thiết bị Long Range UT (LRUT)
Guided Ultrasonics - R2F

Solid EFC Rings

Guided Ultrasonics - R2F

Phù hợp cho đường kính ống từ 2-8 inch, Nhiệt độ làm việc tối đa 125°C.

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Robust milled aluminium design
  • Single size per ring
  • Transducers are sprung loaded onto the pipe being inspected when large tightening screws are closed
  • Automatic ring detection
  • Available in different frequency configurations
  • Replaceable transducers
  • Max operating temperature 125C
  • Only requires about 3” of radial clearance around the pipe

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp