Cat # 5d

"V-WAC" Single Weld Gauge

Cat # 5d

Undercuts/Pits to 0.240, Crowns to 0.240 by 0.020 Increments. Check Undercuts/Pits, Porosity, Crowns, All Stainless Steel.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp