Cat # 5

"V-WAC" Single Weld Gauge

Cat # 5

Undercuts/Pits to 1/4 Inch, Crowns to 1/4 Inch by 1/64 Inch Increments (Tolerance .006"). Check Undercuts/Pits, Porosity, Crowns, All Stainless Steel.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Undercuts/Pits to 1/4 Inch, Crowns to 1/4 Inch by 1/64 Inch Increments (Tolerance .006"). Check Undercuts/Pits, Porosity, Crowns, All Stainless Steel.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp