Cat # 29

Weld Profile Gauge

Cat # 29

Quickly & easily check your welds for proper profile. Only 3.5" long by 1.5" wide when collapsed.

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp