CAT 20#

Combo Welding Gauge

CAT 20#

The Combo-Welding Gauge can measure in Inch or Metric all of the following:

Đặc Tính Kỹ Thuật

Thước đo hai mặt Inch và Metric:
Combo-Welding Gauge - Can Measure in Inch or Metric!

Mặt sau Metric:
Combo-Welding Gauge - Can Measure in Inch or Metric!

Có thể đo bằng hệ Inch hoặc Metric

 

Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses
Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses Combo-Welding Gauge - Uses

The Combo-Welding Gauge can measure in Inch or Metric all of the following:

• Root Size   • Fillet Weld Leg   • Butt Weld Height   • Fillet Weld Throat   • Angle of Preparation

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp