Kiểm tra- Thử nghiệm

Mảnh cắt hợp kim, chip insert, chip tiện

Các phụ kiện chip insert, mảnh cắt, insert tiện được thiết kế để lắp ghép với máy vát mép tốc độ cao (HHB-5000 & HHB-10000), máy tiện mặt bích Flanger 110 và tất cả các đầu loại bỏ màng/ lớp phủ trên máy mài vát dòng MILLHOG. Tất cả các mảnh chip insert có thể được xoay hoặc điều chỉnh để có thể sử dụng chúng nhiều lần. Tuổi thọ của chip insert có thể thay đổi tùy thuộc vào vật liệu và cách vận hành.

Các phụ kiện chip insert, mảnh cắt, insert tiện được thiết kế để lắp ghép với máy vát mép tốc độ cao (HHB-5000 & HHB-10000), máy tiện mặt bích Flanger 110 và trên máy mài vát dòng MILLHOG.

Tất cả các mảnh chip insert có thể được xoay hoặc điều chỉnh để có thể sử dụng chúng nhiều lần.

Tuổi thọ của chip insert có thể thay đổi tùy thuộc vào vật liệu và cách vận hành.

HIGH SPEED INSERTS

HIGH SPEED INSERTS

                 

MEMBRANE/OVERLAY INSERT

                 

 

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ