Kiểm tra- Thử nghiệm

Lưỡi vát mép G Series

Lưỡi vát mép G Series được lắp đặt tại đầu mũi cắt của các dòng máy vát mép ống của Esco tool như Ground, Mongoose, Tube Weasel and C-Hog Millhog.

Lưỡi vát mép G Series được lắp đặt tại đầu mũi cắt của các dòng máy vát mép ống của Esco Tool như Ground, Mongoose, Tube Weasel and C-Hog Millhog.

Các lưỡi vát được phủ TiN để kéo dài tuổi thọ của lưỡi hoặc được phủ Hard Lube để có khả năng chịu nhiệt vượt trội.

BEVEL BLADES

PEEL BACK BLADES

               

BORING BLADES

       

J-BEVEL BLADES

               

FACING BLADES

           

REVERSE BEVEL BLADES

               

TUBE STUB REMOVAL BLADES

               

TUBE SEAT REMOVAL BLADES

               

 

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ