Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
1

Máy siêu âm khuyết tật, thiết lập tiêu chuẩn mới && Model Krautkramer USM 100

2

Thiết Bị Siêu Âm Khuyết Tật Kim Loại Công Nghệ Mảng Điều Pha && Model Mentor UT 32:32PR hoặc 32:128PR

3

Máy siêu âm mối hàn && Model USM 36-DAC

4

Thiết bị siêu âm kích thước nhỏ gọn && Model USM Go+

5

Thiết bị siêu âm năng lượng cao - Model USN 60/60 L

6

Thiết bị siêu âm mối hàn trong ngành ô tô Spotchecker

7

Thiết bị siêu âm chiều dày vật liệu với hiển thị A-scan, B-scan, Topcoat & Auto V. - Model DMS Go+

8

Thiết bị đo chiều dày vật liệu với B-scan- Model DM5E/ DM5E DL

9

Thiết bị đo chiều dày dưới nước- Model Cygnus Under Water

10

Thiết bị đo độ dày chống cháy nổ- Model Cygnus 1 IS

11

Thiết bị siêu âm đa kênh- Model Usip 40

12

Hệ thống siêu âm bán tự động kiểm tra mối hàn vòng trên ống - Model WeldStar

13

Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa- Model CHAT

14

Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

15

Hệ thống siêu âm ống hàn điện trở- Model ERW

16

Hệ thống siêu âm thép tấm cỡ lớn- Model Plate Tester

18

Hệ thống siêu âm các chi tiết có hình dạng phức tạp Hydrastar

19

Hệ thống siêu âm dạng Modul- Model VIS

20

Hệ thống siêu âm có đường kính nhỏ- Model ROWA 40/60 PAT

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ