Tháo lắp bu-lông (kéo căng)

Categories

JIIeiZpjnzCEovm8zav7MycGXgUz6GMIagV3vdd7.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP1-1500

JIIeiZpjnzCEovm8zav7MycGXgUz6GMIagV3vdd7.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP1-2275

m1Ge7e5AnNQFu38oLVzG7Ea75M6nBcATyrj7xW8i.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP2-1500

m1Ge7e5AnNQFu38oLVzG7Ea75M6nBcATyrj7xW8i.png

Bơm thủy lực cho căng siết bulong

Blackiron- BI-HPP2-2275

YxgCcW60SMZYRNHk2V1UW50tBfD0zOoHg6ZhNAUC.png

Bơm điện cho căng bulong thủy lực

Blackiron- BI-HE230/380V-1500

YxgCcW60SMZYRNHk2V1UW50tBfD0zOoHg6ZhNAUC.png

Bơm điện cho căng siết bulong thủy lực

Blackiron- BI-HE230/380V-2275

wFrGRUwcTIU0tneETAjkSpCBYVAZimhvn0WmABl8.png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-230V & 230V-SC

P2Ai22Lqgl6cBDFLsHTWwj9G3lcTYsQv5JDmpmyJ.png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-380V & 380V-SC

ndBa0TOrUKfRf57sVkpapyWM444KE1OZpz2wqsGT.png

Bơm chuyên dụng cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-AIR

XCmmFOQOxZpQncc0OKdlCw4mb3smQ1lcNtXxoSzH.png

Bơm chuyên dụng chống cháy nổ cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-AIR-EX (Atex)

zRnLEO4VrF4s1Z13hEg9rZ4jpZZfJkWzTiUflXbZ (1).png

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-MINI & MINI-SC

123.jpg

Bơm điện cho cờ lê thủy lực

Blackiron- BI-HTW-SFLOW4

BBOSHf5GbfbDoIrMunYA84MhOalj4LvMm8FXdjAF.png

Bơm tay thủy lực cao áp 1500 Bar

Blackiron- BI-HP-150 series

BBOSHf5GbfbDoIrMunYA84MhOalj4LvMm8FXdjAF.png

Bơm tay thủy lực cao áp 2275 Bar

Blackiron- BI-HP-2275 series

DdWlmclPFoQuhwRUpEozlyuIrVk9PGaBdokK3oJt.png

Bơm tay thủy lực cao áp 1600 Bar

Blackiron- BI-MP-160

DdWlmclPFoQuhwRUpEozlyuIrVk9PGaBdokK3oJt.png

Bơm tay thủy lực siêu cao áp 3000 Bar

Blackiron- BI-MP-300

12.png

Đầu tuýp siết bulong

Blackiron - Impact Sockets

Dadi_Meccanici_Avvitati-600x600.png

Bộ căng bulong đa giắc

Blackiron- BMT series

BWT30-600x600.png

Bộ căng bulong thủy lực chuyên cho điện gió

Blackiron- BWT series

BHT_1_scri2-600x594.png

Bộ căng bulong thủy lực tiêu chuẩn

Blackiron- BHT series

11.png

Đai ốc thủy lực cổ trên

Blackiron- Top Collar

12.png

Bộ căng bu lông thủy lực đặc biệt

Blackiron- Cell Bolt Tensioners

13.png

Bộ căng siết bulong loại loadcell có ren

Blackiron- Bolt Tensioners

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp