Kiểm Tra Lớp Phủ Và Sơn

Categories

poRsqKfra4NZlsTQdAcO9qFktXvqZAS2u6iKp3Dg.png

Kiểm tra khuyết tật cáp, nhựa, sơn

Buckleys - DCCT

ieAiAf71XvmeH5X1rZ1oNVIjqRB5iCfiZbExPP9v.png

Kiểm tra khuyết tật lớp sơn

Buckleys - PD6/PD6P

GwY9h9L5tTbcbRzHgp70aJOeNUiBtuc39H9y9Nrg.png

Thiết bị hạ thế kiểm tra khuyết tật lớp sơn

Buckleys - LVPD1

JdD562QRe9F2Dd5DektbEkxEyFNBTwMjEIm8OchB.jpeg

Thiết bị kiểm tra bằng tia lửa điện

Buckleys - ST-AC100

7dzwOCdCEMGoooUyzxcmKVcGGSjGl2QkSF468y0o.jpeg

Thiết bị kiểm tra bằng tia lửa điện

Buckleys - PST-100

tiY4cmSAurkLeATwwwI2nCRUkJhziPF6XPfykUvc.png

Thiết bị kiểm tra rò rỉ sàn nhà

Buckleys - WR10

h8wLJmGdMCAJ8oQEwnoTKYG8HFAIg9LXUNajaIka.jpeg

Thiết bị kiểm tra ăn mòn dưới nước

Buckleys - Bathycorrometer

s1xOs71M4840aNNcJt5Do98Di9X3EKgdVQ5NG7lO.png

Thước kiểm tra độ mịn

Zehntner - ZGR 2020 - 2024

Zehntner - ZRT 2025

Thước đo độ sâu điện tử

Zehntner - ZRT 2025

EKcSF7ltEIhHXnkdfjdvSODAmZMCiuaDbxjQYTDl.jpeg

Sagging Applicator

Zehntner - ZLA 2130

30.jpg

Universal Applicator

Zehntner - ZUA 2000

iE4N4M91cHiSWFzCd3o5ZhdF0nyrwsJApPNP24z3.png

Wet Film Thickness Gauges

Zehntner - ZND 2050 - 2054

vPUEGq3DHKitFSMhbHiZhf6oY3hI7x9HFMwL24p3.png

Flow Cups / Immersion Flow Cups

Zehntner - ZFC 3010 - 3015

8u20Vsw1CNAOwoy4brqXR13m5OK2ra8d5CPLZs2I.png

Giấy kiểm tra độ phủ màng sơn

Zehntner - ZTC 2200

hjXzA3XBkhNNhyy5G5iocLNuDnK4bHLmxQZNjEcC.jpeg

Máy ép màng tự động

Zehntner - ZAA 2300

fsY9kmahEwv1uLNJhc1Xol2Z99avBbTl0mvwQMgo.png

Thước kiểm tra lớp phủ đa năng

Zehntner - ZMG 2151

qPXgrwDOeDEpizrf4ZQ54sH6rjYf7WVnA2aP1N7E.jpeg

Thiết bị kiểm tra lớp phủ

Zehntner - ZCC 2087

lcxkQ4nnoi0O9aR11D81cQseWK6Ll7WHUa29YnrK.jpeg

Scratching Tool

Zehntner - ZSF 2196

NzOYZTlC2hLeon7BqxlgCb3Hks6kctaLp0UE6D3l.jpeg

Cross-cut Templet

Zehntner - ZCT 2160

rkON4yRyQLHfUPyUR8UlOSgkCvuraDEcut1cbcCB.jpeg

Cross-cut Tester

Zehntner - ZCF 2088

33.jpg

Thiết bị kiểm tra độ bền lớp phủ

Zehntner - ZSH 2090

xYKcE7nY2U2X2PGuhhFlGWqlkozablLdZqHaRw4F.jpeg

Máy kiểm tra độ bám dinh lớp phủ

Zehntner - ZCO 2410

32.jpg

Máy kiểm tra độ bám dính lớp phủ

Zehntner - ZCY 2400

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp