Kiểm tra- Thử nghiệm

Bộ thiết bị phân tích và chẩn đoán ALL-TEST PRO MD III™

Bộ thiết bị MD III™ bao gồm tất cả những gì bạn cần để kiểm tra một hệ động cơ online cũng như offline, máy phát và máy biến áp. Kết hợp 2 phương pháp MCA và...
  • Kết hợp cả 2 phương pháp MCA và ESA để đánh giá và dự đoán tình trạng hệ động cơ
  • Tự động chẩn đoán và hiển thị báo cáo tình trạng ngay khi vừa đo xong
  • Lập kế hoạch kiểm tra và dự đoán, lý tưởng cho việc bảo dưỡng định kỳ
  • Các báo cáo cung cấp các chẩn đoán về lỗi cuộn dây, lỗi rotor, lỗi do nguồn và kể cả tình trạng cơ và điện hoặc các cơ cấu dẫn động bằng cơ khí

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ